Computer Care Center

Wij helpen met al uw computerproblemen!

Landelijke dekking - Geen voorrijkosten - Computerhulp op Afstand

Privacyverklaring

Computer Care Center is onderdeel van Elbuco B.V. Wij ontkomen er niet aan om persoonlijke gegevens van je te gebruiken. Daarbij hebben wij jouw privacy hoog in het vaandel staan. Wij informeren je dan ook graag over hoe en waarom wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken.

Doeleinden

Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor:

 • Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst

  Zonder jouw adres- contact- en betaalgegevens is het voor ons niet mogelijk om een overeenkomst met je af te sluiten en uit te voeren. Deze gegevens hebben wij immers nodig om het product dat je wenst te huren af te leveren en de betalingen te innen.

 • Het toetsen van de kredietwaardigheid van bepaalde klanten via credit scores

  Omdat je over een lange termijn maandelijkse betalingen moet verrichten, kunnen wij jouw kredietwaardigheid toetsen. Daarbij maken wij gebruik van een extern bureau: Focum (www.focum.nl). Net als wij gaat ook Focum zorgvuldig om met jouw gegevens.

 • Het voorkomen en bestrijden van fraude bij onze klanten

  Helaas hebben wij te maken met fraude. Dit willen wij zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden. Daarbij maken wij gebruik van jouw persoonsgegevens. Zo bewaren wij persoonsgegevens van klanten die hebben gefraudeerd, zodat we zeker weten dat we met hen geen nieuwe overeenkomst meer gaan sluiten. Indien noodzakelijk, dienen wij jouw gegevens ook aan de overheid te geven.

 • Marketing en promotie

  Wanneer je klant van ons bent of wanneer je geen klant meer van ons bent maar de klantrelatie ons goed is bevallen, is het voor ons (en wij geloven ook voor jou) interessant om bepaalde persoonlijke gegevens van je te bewaren. Dit om contact met je op te nemen wanneer wij een interessante aanbieding voor je hebben, zoals via bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Heb je dit liever niet, dat kun je dit ons ten alle tijde laten weten door contact op te nemen met onze klantenservice.

Veiligheid

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Derden

Elbuco zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden en voor het toetsen van de kredietwaardigheid zoals hierboven vermeldt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Wat zijn jouw rechten?

Het is je te allen tijde toegestaan ons om informatie te verzoeken over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan via onze klantenservice. Je hebt tevens het recht ons te verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, onder meer indien je daar fouten in constateert. Heb je liever niet dat jouw gegevens worden gebruikt en bewaart, dan horen wij dit ook graag om te bekijken of we daarvoor een oplossing met je kunnen vinden.

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het gebruik van de website en het verzamelen van statistische gegevens die niet tot personen herleidbaar zijn.